ID:

Số Dư: 0Đ

Nạp thẻ

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Kết quả
14/02 16:48 VIETTEL 814751658341583 10008822809281 100,000đ

Thành Công

12/01 16:23 VIETTEL 214294019846836 10007859329889 100,000đ

Thành Công

26/11 11:59 VIETTEL 512786223815376 10007574222749 20,000đ

Thất Bại

22/11 14:44 VIETTEL 210624986565090 10008198327600 50,000đ

Thành Công

31/10 10:49 VIETTEL 911888003418960 10008072833705 100,000đ

Thất Bại

15/10 12:11 MOBIFONE 486489592273 094264000020070 50,000đ

Thành Công

14/10 17:34 VIETTEL 813737158649907 10007840716414 100,000đ

Thành Công

10/10 15:31 VIETTEL 923906312345206 20000141325371 10,000đ

Thành Công