ID:

Số Dư: 0Đ

LỊCH SỬ VÒNG QUAY

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#325336 Vòng Quay -30,000đ Vừa Nhận Được 14999 Vật Phẩm 25/03 16:07
#305460 Vòng Quay -30,000đ Vừa Nhận Được 988 Vật Phẩm 19/03 22:29
#301060 Vòng Quay -30,000đ Vừa Nhận Được 750000 Vật Phẩm 19/03 20:51
#237536 Vòng Quay -30,000đ Vừa Nhận Được 360000 Vật Phẩm 05/02 10:29