ID:

Số Dư: 0Đ

Lịch sử giao dịch

Thời gian ID Tài khoản Giao dịch Số tiền Nội dung
22/11 14:46 #114601 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
15/10 12:12 #58807 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ MOBIFONE Thành Công!
14/10 17:34 #57154 Nạp Thẻ +100,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
10/10 15:31 #46662 Nạp Thẻ +10,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
10/10 15:28 #46644 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
28/09 19:28 #14107 Nạp Thẻ +0đ Nạp Thẻ Thành Công!